W związku z prowadzoną migracją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej wszelkie informacje i dokumenty z prowadzonych obecnie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są na stronie: https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/zul_wroclaw/zamowienia_publiczne

 

 

Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu został powołany zarządzeniem Nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 28 maja 1993r. Zakład powstał na bazie Ośrodka Transportu Leśnego we  Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 11/13

ZUL Wrocław stanowi jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych, podporządkowaną bezpośrednio dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Zadaniem zakładu jest świadczenie usług na rzecz nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

 

    

Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy